Kapatmak için ESC basınız.

Psikoloji

Şema Kimyası Nedir?

Romantik ilişkilerde “şema kimyası” terimi, çiftlerin ilişkilerinde uyum ve çekim sağlayan uyumlu…

130

Duygusal Yeme Nedir?

Duygusal yeme, bireyin stres, üzüntü, sıkıntı, öfke, yalnızlık gibi duygusal durumlarla başa…

61

Monachopsis Nedir?

“Monachopsis” terimi, özellikle sosyal ortamlarda diğer insanlarla ilişkileri ve ait olma hissini…

126

Bağlanma

Psikolojide Bağlanma Kuramı nedir? Bağlanma Kuramı, insanların yakın ilişkilerde nasıl davrandıklarını ve…

33

Travma

Bu yazımızda travma tanımına, travmatizasyon çeşitlerine, travma sonrası tepkilerin aşamalarına ve bu…

55

Krizler ve Akut Stres

Bu yazımızda kriz türlerine, travmatik krizlerin evrelerine, kriz durumlarına verilebilecek çeşitli tepkilere,…

74