Kedilerde, kalıtımla gelen doğumsal işitme kaybı (doğuştan itibaren var olan) neredeyse sadece beyaz tüylü kedilerde görülür. İşitme kaybı, iç kulakta bulunan işitme aparatının dejenerasyonu nedeniyle bir kulakta  veya her iki kulakta etkili olabilir. Üreme çalışmaları, beyaz kedilerdeki işitme kaybı ile mavi göz rengi arasındaki ilişkiyi tanımlamıştır. Sorumlu gen bir otozomal dominant gen olan W (Beyaz) olarak adlandırılır. Bu gen, beyaz tüy rengi, mavi gözler ve işitme kaybı dahil olmak üzere birden fazla etkiye sahip gibi görünmektedir. Bununla birlikte, gen, beyaz tüy rengi için tam penetransa sahiptir ancak mavi göz rengi ve işitme kaybı için kısmi penetransa sahiptir (ancak bu ikisi güçlü bir şekilde bağlantılıdır). Bu nedenle, işitme kaybı beyaz tüy rengi ve mavi göz rengine güçlü bir şekilde bağlıdır, ancak tüm beyaz kediler veya beyaz kedilerin mavi gözlü olduğu durumların hepsi işitme kaybına sahip değildir. İşitme kaybının ve göz renginin değişken penetransı, diğer genlerle veya çevresel faktörlerle etkileşimden kaynaklanabilir.

Beyaz bir kedinin sağırlık riski nedir?

Aşağıdaki şekilde, tüy ve göz rengi ile işitme kaybı riski gösterilmektedir. İşitme kaybı oluşursa, tek taraflı veya çift taraflı olabilir.
Genel olarak, beyaz tüylü ve bir veya her iki gözü mavi olan işitme engelli kediler, toplam kedi nüfusunun yaklaşık olarak %1-1,5’ini oluşturur. Ancak, beyaz kedilerin yaygınlığı farklı coğrafyalarda değişmektedir. Bir beyaz kedinin iki mavi gözü varsa, iki mavi gözü olmayan bir kediye göre işitme engelli olma olasılığı 3-5 kat daha fazladır ve bir mavi göze sahip bir kedinin iki mavi gözü olmayan bir kediye göre işitme engelli olma olasılığı yaklaşık olarak iki kat daha fazladır. Ayrıca, uzun tüylü beyaz kedilerin iki taraflı işitme kaybı olma olasılığı üç kat daha fazladır. Yaban kedileri için, işitme engelli beyaz kediler güçlü olumsuz doğal seçilim baskısı yaşarlar çünkü:
İşitme engellidirler
Işık hassasiyeti vardır (mavi gözlerden dolayı parlak ışığa dayanamazlar)
Düşük ışık koşullarında görme azalır
Ancak, evcil kediler arasında beyaz kedilere daha sık rastlanır, muhtemelen seçici üreme (insan tercihi ve müdahalesi) nedeniyle. Birçok kedi cinsi beyaz tüy genine sahip olduğu için işitme engelli beyaz kediler üretebilir. Bazı cinsler, işitme engeli için beyaz kedilerin kontrol edilmesini gerektirir. Bu cinslere ait beyaz kedilerin üremesine izin verilmez.
Join The ICatCare Community
Join the iCatCare Community