Bir epileptik nöbet, temelde bir hastalık değil, beynin anormal bir şekilde işlemesinin bir belirtisidir. Bir kedinin çoğu epileptik nöbeti, dinlenirken veya sakin bir şekilde dinlenirken gerçekleşir. İnsanlar, köpekler veya kedilerde birçok epileptik nöbet türü tanımlanmış olmasına rağmen, genellikle iki büyük kategoriye ayrılırlar: kısmi ve genelleşmiş.

Genelleşmiş nöbetler

Genelleşmiş nöbetler genellikle kolaylıkla tanınır ve birdenbire çökme, bilinç kaybı, dört bacakta şiddetli sarsıntı, yüz kaslarında çiğneme ve/veya seğirme, genellikle tükürme, idrar yapma ve dışkı yapma gibi belirtilerle karakterize edilir. Bu belirtiler yaklaşık olarak bir ila üç dakika sürer. Bazı kediler bir nöbeti takiben kısa bir iyileşme arasıyla (grup nöbeti) veya hiç iyileşme olmadan (status epileptikus) bir nöbet daha geçirebilir. Gerçek nöbetten önce kedi, tükürme, hırlama veya dolaşma gibi davranış değişiklikleri sergileyebilir. Bir nöbetten iyileşme birkaç saniyeden birkaç saate kadar sürebilir ve bu süre zarfında kedi yönsüz, kördür ve tökezleyebilir görünebilir.
Join The ICatCare Community
Join the iCatCare Community

Kısmi nöbetler

Köpeklerle karşılaştırıldığında, kediler daha sık olarak kısmi nöbetler sergiler. Bu nöbetler sadece vücudun bir bölümünü etkiler ve tanımak çok daha zordur. Bunlar tükürme, göz kapağı veya yüz kaslarının seğirmesi, aşırı ses çıkarma, hırıltı ve kafa, boyun veya eklem hareketlerinin anormal şekilde görülmesi şeklinde belirginleşebilir. Bunlar genel nöbetlere dönüşebilir ve bir günde birkaç kez (sıklık nöbeti) tekrarlayabilir. Veterinere olayın bir videosunu sağlamak, kedinizin gerçekten epileptik bir nöbet yaşayıp yaşamadığını belirlemek için yardımcı olur. Belirsiz bir durumda, gerçek bir nöbet olup olmadığı bilinmediği durumlarda, beyin fonksiyonunu değerlendirmek için elektroensefalogram (EEG) düşünülebilir, ancak bu genellikle uzman merkezlerde bile sıkça tercih edilen bir yöntem değildir. Kedilerde nöbetler köpeklere göre daha az sıklıkta görüldüğüne inanılır, ancak etkilenen kedilerin tipine ve temel nedenine bağlı olarak yüksek nöbet sıklığı yaşama eğilimindedir.
Join The ICatCare Community
Join the iCatCare Community

Epilepsi nedir?

Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerle karakterize edilen kronik bir durumdur. Epilepsi, beyindeki anormalliklerden kaynaklanır. Bu anormallikler, başka bir yerdeki sorunlardan kaynaklanan nöbetlerden farklıdır. Epilepsi olmayan bir kedinin tek bir nöbet geçirmesi, çünkü nöbetler tekrarlamaz. Örneğin kan şekeri düşüklüğü gibi vücudun başka bir yerindeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan nöbetler epilepsi değildir; çünkü beyin hücreleri temel yakıtı alamazlar.
Join The ICatCare Community
Join the iCatCare Community

Bir kedi nöbet geçirirken ne yapmalı

Bir kedinin sahibiyseniz, nöbet geçirmek gerçekten korkutucu bir deneyim olabilir. Ancak sakin kalmaya çalışmak ve müdahale etmemek önemlidir. Kedinin kendine zarar verme riski olmadığından emin olun, örneğin merdivenlerden düşme veya mobilyaların üzerinden düşme gibi durumlar. Kedi nöbet geçirmeye başladığında saati kaydedin. Çoğu nöbet kendiliğinden bir ila üç dakika içinde durur, ancak kedinin tamamen iyileşmesi birkaç dakika ila birkaç saat sürebilir. Eğer nöbet çok uzun süre (gerçek kasılmalar beş dakikadan fazla sürerse) devam eder veya ardı ardına sık sık nöbetler gelirse (küme nöbetleri), veteriner yardımı hemen düşünülmelidir.

Epileptik nöbetin nedeni nedir?

Epileptik nöbetlerin sebepleri, beyinde (intrakraniyal sebepler) veya beyin dışında (ekstrakraniyal sebepler) bulunabilir. Zehirler ve metabolik hastalıklar ekstrakraniyal sebepleri temsil eder. Bu durumlarda, beyin tamamen sağlıklı olmasına rağmen, hayvana içeri alınan bir toksin veya uygulanan bir toksinle beyin nöbet şeklinde tepki verir, metabolik bir sorun tarafından nedeniyle kan bileşimindeki değişiklikler (örneğin, karaciğer veya böbrek hastalığı, düşük kalsiyum veya düşük şeker seviyesi), yüksek tansiyon veya anormal kalp ritmi. Bu nedenle, “reaktif epileptik nöbetler” terimi genellikle bu sebep kategorisini tanımlamak için kullanılır. Zehirli sebeplerle birlikte, tekrarlayan nöbetler beklenmez, ancak kedi tekrar toksine maruz kalırsa oluşabilir.
İntrakraniyal sebepler birincil ve ikincil epilepsi olarak ayrılır. İkincil epilepsi durumunda, epileptik nöbetler beyinde yapısal bir hastalığın belirtisidir. Bu hastalık beyin tümörü, beyin iltihabı veya beyin enfeksiyonu (ensefalit), beyin şekil bozukluğu, yakın veya önceki bir felç veya baş travması olabilir. Epileptik nöbetler yalnız başlarına olabilir veya diğer belirtilerle ilişkili olabilir (dönme, körlük, titreme, huzursuzluk ve/veya uyku hali).
Birincil epilepsi durumunda (ayrıca idiyopatik epilepsi olarak da bilinir), beyinde bir hastalık olmamasına rağmen epileptik nöbetler işlevsel bir sorundan kaynaklanır (beynin uyarıcı ve inhibe edici habercileri arasındaki kimyasal dengesizlik). Birincil epilepsiye sahip kediler genellikle genç yetişkin yaşlarında ilk nöbetlerini yaşar. Kedilerde birincil epilepsinin gerçek insidansı bilinmemekle birlikte, nöbet geçiren kedilerin %21 ila %59’unun birincil epileptik olduğu öne sürülmüştür. Köpeklerde birincil epilepsi genellikle genetiktir; ancak, kedilerde bununla ilgili çok az kanıt vardır.

Bir kedinin nöbetin nedenini araştırmak için hangi testler yapılabilir?

Birincil epilepsi tanısı, ekstakranial metabolik ve intrakranial yapısal nedenlerin elemine edilmesinden sonra maalesef bir dışlama tanısıdır. Bu durum için kesin bir teşhis testi yoktur ve tüm tetkikler (kan testi, beyin MR veya BT taraması ve CSF analizi – aşağıda bakınız) normal sonuç verecektir.
Epileptik nöbetlerin ekstrakranial nedeninin teşhisi, sahibin bir toksine maruz kalması ve kan testine dayanır. Sonuncusu böbrek, karaciğer ve diğer organ bozukluklarının olasılığını elemek için önemlidir. Yüksek tansiyonun (genellikle aşırı aktif tiroid bezi, kronik böbrek yetmezliği ve/veya kalp hastalığına ikincil olarak) geç başlangıçlı nöbetlerin yaygın bir nedeni olduğu yaşlı kedilerde kan basıncı değerlendirmesi de dikkate alınmalıdır.
İkincil epilepsi tanısı, beyin hastalığının araştırılması için beyin MR veya BT taraması ve CSF analizi yaparak konulur. MRI manyetik rezonans görüntüleme anlamına gelir ve epilepsi gibi nörolojik hastalıkların araştırılmasında temel bir araç haline gelmiştir. Beyin tümörleri, ensefalit (yani beyinde iltihaplanma veya enfeksiyon), inme veya şekil bozukluğu gibi nöbetlerin intrakranial nedenlerinin teşhisinde yardımcı olur. Non-invaziv ve ağrısız bir prosedür olmasına rağmen, bu işlem için kedinin genel anestezi altında olması gerekmektedir. CT tarama bilgisayarlı tomografi anlamına gelir. Bu, bir bilgisayarın tarayıcıda hayvanın çapraz kesit görüntülerini yeniden yapılandırdığı bir X-ışını tekniğidir. MRI’ya kıyasla CT, beyin gibi yumuşak dokunun daha az detayını verir. CSF beyin ve omurilik kanalını yıkayan sıvı anlamına gelir. CSF toplama (omurilik delinmesi olarak da adlandırılır) beyin hastalığının araştırılmasında başka bir temel araçtır. Bu sıvı, boyun arkasından (sisternal ponksiyon) veya belin alt kısmından (lomber ponksiyon) toplanabilir.
Normal bir kedinin beyin MRI taraması (A) ve şüpheli nöbet kaynaklı beyin hasarı (hipokampal nekroz) olan kedi (beyaz oklar) [B]. Akut yaygın nöbetler ve saldırganlık, tükürme ve oryantasyon gibi davranış değişiklikleri ile başvuran kedi (B).
Beyin tümörleri özellikle yaşlı kedilerde epileptik nöbetlere potansiyel bir neden olabilir. Tarama A’da, son zamanlarda başlayan epileptik nöbetler ve sola dönme ile başvuran 11 yaşındaki bir kediye ait büyük bir menenjiyoma (beynin zarlarının, yani beyinlerin zarlarının, iyi huylu tümörü) görülmektedir. Bu tür tümörler çoğu kedi için cerrahi rezeksiyona çok iyi bir sonuçla tedavi edilebilir. Cerrahi rezeksiyonun ardından iki ay sonra yapılan tekrarlanan MRI taraması (B), tümörün tamamen çıkarıldığını göstermektedir.

Epileptik nöbetler nasıl tedavi edilir?

Epileptik nöbetlerin tedavisi, mümkünse altta yatan neden üzerinde odaklanmalıdır. Primer epilepsi tedavisinde uzun süreli (genellikle ömür boyu) antiepileptik ilaçlar kullanılır (tedavi ne zaman başlanmalıdır konusunu aşağıya bakın). Kedilerde fenobarbital, levetirasetam, zonisamid, gabapentin ve pregabalin gibi birçok ilaç bu amaçla kullanılabilir. Epileptik nöbetlerin tedavisi epilepsiyi iyileştirmeyi hedeflememekte, kontrol altına almaya çalışmaktadır. Bir tedavi genellikle başarılı kabul edilir ifade kedi nöbetsiz ise veya nöbet sıklığı en az% 50 azalmış ve ilacın yan etkileri gözlemlenmemiştir. Bu nedenle nöbet kaydının tutulması önemlidir, nöbetlerin sayısı ve özellikle nöbetlerin süresi, şiddeti, gözlemlenen belirtiler vb. ayrıntıları içermelidir.
Tedavi etkili olmadığında (yani kedinin nöbet sıklığında% 50 azalma olmazsa veya hiç değişiklik olmazsa veya nöbet sıklığı artarsa), tedavi planı veteriner hekim ile yeniden değerlendirilmelidir. Anti-epileptik tedaviye yanıt vermeme nedenleri arasında yanlış tanı (epilepsiden başka epileptik nöbetlere neden olan faktörler), yetersiz ilaç dozu veya kedinin ilacın antiepileptik etkisine karşı ‘dirençli’ (veya refrakter) olması yer alır. Primer epilepsinin tedavi edilemeyen bir durum olduğu düşünülerek, kedinin ömrü boyunca tedaviye devam etmesi çok muhtemeldir. Antiepileptik ilaçlar kesinlikle aniden kesilmemelidir; ‘geri çekilme nöbetleri’ meydana gelebilir. İlaç dozunun azaltılması yalnızca kedi en az bir yıl süresince nöbetsiz kalırsa düşünülmelidir; bu durumda ilaç aylar boyunca yavaşça azaltılmalıdır.

Anti-epileptik tedavi ne zaman başlanmalıdır?

Epilepsi tedavisine başlama kararı hala tartışmalı bir konudur. Tek bir nöbeti olan veya uzun bir süre arayla izole olarak gelişen nöbetleri olan kedilere tedavi gerekmez. Ancak aşağıdaki durumlarda düzenli bir şekilde anti-epileptik tedavi önerilir:
– Bir kedinin ayda bir’den fazla nöbet geçirmesi, birden fazla nöbet atakları yaşanması veya status epileptikus deneyimlemesi durumunda;
– Nöbetler, beyin yapısal bir hastalığının ikincil olarak gelişmesi veya bir kafa yaralanmasından sonra meydana gelirse (özellikle kafa yaralanmasının ilk haftasında nöbetler başlarsa);
– Nöbetlerin sıklığı veya şiddeti artarsa.