Vereenigde Oost-Indische Compagnie (veya VOC), tarihte en değerli şirket olarak bilinir. 1602 yılında özellikle baharat ticareti yapmak üzere kurulan VOC, hızla dünyanın en etkili şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket, Hollanda hükümeti tarafından dünya pazarlarının çoğunda 21 yıllık bir tekel hakkı elde etmiş ve kendi özel ordusunu ve donanmasını kurmuştur. Bu gerçekten de insan becerisi ve organizasyonunun inanılmaz bir örneğiydi – Asya’ya 1 milyon gezginin yolculuğu, Avrupa’nın geri kalanını utandıracak kadar büyüleyiciydi.

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin Tarihi

1602 yılında, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, merkezi Amsterdam’ın kalbindeki Oost-Indisch Huis (Doğu-Hindistan Evi) ile kuruldu. Hollanda Cumhuriyeti (bugünkü Hollanda), Hint Okyanusu’ndaki Hollandalı ticaretini korumak ve İspanyol koloni yönetimine karşı Hollanda direniş hareketini desteklemek amacıyla ticaret firmasını kurdu.
17. yüzyılın büyük bir kısmı boyunca, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, Doğu Hint Adaları (bugünkü Endonezya) üzerindeki Hollanda ekonomik imparatorluğunun önemli bir aracı olarak hizmet verdi ve şirketin sona erdiği zamana kadar bu imparatorluğun inşa ve genişlemesine yardımcı oldu. Hollanda hükümeti, şirkete, Afrika’nın güney ucu (Umut Burnu) ile Magellan Boğazı (Atlantik ve Pasifik Okyanusu’nu birbirine bağlayan) arasında ticaret monopolü ve yerel prenslerle antlaşmalar yapma, kaleler inşa etme ve orduları sürdürme yetkisi verdi, ve Hollanda hükümetine bağlılık yemini eden görevliler aracılığıyla idari görevleri yerine getirme yetkisi verdi. Şirket, Jan Pieterszoon Coen (1618-23) ve Anthony van Diemen (1636-45) gibi azimli genel valilerin liderliği sayesinde Portekiz’i Doğu Hint Adaları’ndan çıkardı ve İngiliz donanmasını yok etti. Şirket ayrıca hisse senedi ihraç eden ilk meşru şirketi oldu ve Dünya’daki ilk büyük finansal balon kabul edilen “Lale Çılgınlığı” döneminde zirveye ulaştı. Ayrıca, kuruluşunu 400 yıldan daha uzun bir süre önce kurulan bir işletme için dikkate değer bir başarı olan bir noktada 70.000 çalışana sahipti.
Hüküm süren bir yüzyıl boyunca VOC’un büyük bir uluslararası etkisi oldu. Özel bir şirket için filoları yönetme ve bölgeleri ele geçirme yeteneği dikkate değerdir.
VOC, küreselleşme kavramının ortaya çıkmasına yol açan şirketti. Avrupalılar, Asya baharat ve tekstil ürünlerine ilgi duyuyorlardı, ancak Asya’nın karşılayabileceği çok az ihtiyaç vardı. Bunun karşılığında, Asya, Portekiz ve İspanya’nın bol miktarda sahip olduğu değerli metallerle ilgileniyordu. 1619 yılında, şirket Jacatra’yı (bugünkü Cakarta) Batavia olarak yeniden adlandırdı ve Java ve çevre adalarını fethetmek için bir başlangıç noktası olarak kullandı. 17. yüzyıl ilerledikçe, şirketin Cava’nın politik ve ticari olarak etkisi giderek arttı. 18. yüzyılın başında, şirket deniz ticaretiyle uğraşan daha gevşek bir şekilde organize edilmiş bir bölgesel grup olmaktan, Endonezya takımadalarının tarım ürünlerine odaklanan bir şekle dönüştü. 18. yüzyılın sonunda, şirket ciddi bir borç ve yolsuzluk sorunuyla karşı karşıya kaldı. 1799 yılında, Hollanda hükümeti şirketin ruhsatını iptal etti ve şirketin borçları ve varlıklarından sorumluluk üstlendi.
Categories
Categories

Tarih boyunca en değerli şirket olan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi

Hadi, bu şirketin dünya pazarlarında yaklaşık 200 yıl boyunca nasıl hükmettiğine bir göz atalım.
Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, kahve, çay, tütün, ipek, porselen, baharat ve barut gibi birçok pazarı tekeline almıştı. Bu, fiyatları belirlemelerine ve ticari faaliyetlerinden büyük karlar elde etmelerine olanak sağladı. Bu ürünler üzerinde tekel elde etmenin yanı sıra, aynı zamanda hızlı bir şekilde mal taşımayı mümkün kılan, kayıpların minimum olmasını sağlayan yüksek verimli bir ticaret sistemi de geliştirdiler. VOC, korsanlar veya diğer rakiplerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı çıkarlarını korumak amacıyla kendi özel askeri gücünü kurdu. Bu, karada bir ordu ve top ve diğer silahlarla donatılmış bir gemi filosunu içeriyordu. Bu özel askeri güç, VOC çıkarlarını başarıyla korudu ve ticaret ağlarını daha da genişletmelerine olanak sağladı. VOC ayrıca, servetlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan yenilikçi finansal sistemler geliştirdi. Hızla sermaye sağlamalarına ve finansal kontrolü ellerinde tutmalarına olanak tanıyan hisse senedi ve tahvil ihraç etmek için ilk şirketler arasındaydılar. Ek olarak, belirli pazarlardaki fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak için vadeli sözleşmeler gibi türev araçları kullanabiliyorlardı.

Günümüz Şirketleri Hollanda Doğu Hindistan Şirketi ile Nasıl Karşılaştırılır?

Bugünün işletmeleri, teknolojik ilerlemeler, iletişim, nakliye ve yatırım olanakları sayesinde muazzam ve dinamik bir küresel ağa dönüşmüştür. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin, birçok jeopolitik limandan mal transfer etmek için gemiler gibi fiziksel kaynaklara dayandığı yerde, modern şirketler fiziksel mesafe veya kaynaklarla sınırlı değildir; bunun yerine, geniş mesafeleri ve hatta tüm yarımküreleri kapsayan küresel işbirliklerinden dijital teknolojilerden kolayca faydalanabilirler. Bulut bilişim ve robotik gibi modern teknolojilerden yararlanarak, bugünkü işletmeler, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve verimli çalışabilir! Yine de, 1600’lerde Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin 78 milyon gulden olan değeri, bugünkü dolar olarak 7.9 trilyon dolara denk geliyor. Birşeyleri açıklığa kavuşturmak adına, Apple, Microsoft ve Amazon gibi dünyanın en büyük 20 şirketinin piyasa değerlerini eklemek, bizi 7.9 trilyon dolara ulaştırıyor.

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin Karanlık Yönü

VOC, 1602 ile 1798 yılları arasındaki ticaret döneminde küresel ekonomi ve ticareti önemli ölçüde etkileyen Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’dir. Ticaret yolları kurarak ve tekel oluşturarak, VOC, keşifler ve bilimsel keşiflerin küresel başarısına katkıda bulunmuştur. Ancak, bu şirketin ömrü boyunca her şey güllük gülistanlık değildi – raporlar, iş uygulamaları arasında zalimlik, işkence ve kölelik hikayelerini anlatmaktadır. Hiç şüphesiz bu hikayeler, satış tahminlerini konuşma zamanında yönetim kurulunu biraz gergin yapmıştır! Gerçek şu ki, tüm şirketlerin karanlık bir yüzü vardır, ancak bazıları diğerlerinden daha karanlıktır. VOC inanılmaz derecede karlıydı ve dünya tarihine etkileyici bir etkisi oldu. Aynı zamanda, diğer Avrupa şirketleriyle karlı ticaret kolonilerinin kontrolü için rekabet halindeyken acımasız davranışlar sergilediler. Bugün, bu güçlü şirkete geri dönüp hikayesinin ışık ve karanlık yönlerinden ders çıkarabiliriz.

Tüm Zamanların En Değerli Şirketi

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, belirli ürünler üzerinde tekel elde etme yeteneği, askeri güçlerini koruma kabiliyeti ve zenginliklerini diğer şirketlere göre daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan yenilikçi finansal sistemler geliştirme becerisi sayesinde iki asırdan daha uzun süre dünya pazarlarında hâkim oldu. VOC’un mirası hala günümüzde benzer başarı stratejileri uygulayan modern şirketler aracılığıyla yaşamaktadır, örneğin belirli ürünler veya hizmetler üzerinde tekel oluşturma ve operasyonları finanse etmek için hisse senetleri ve tahviller kullanma gibi. Bazıları modern şirketlerin bazı durumlarda bu taktikleri aşırıya götürdüğünü savunabilir, ancak uzun zaman önceki bu öncü şirket olmasaydı, bugün küresel pazarlarda hâkim olan dev şirketler açısından nerede olduğumuzu inkar etmek imkansızdır.